Eyes for A Lover

Eyes for A Lover

Đời em đã khép đi vội vàngTình ta cùng lấp lối thiên đàngNhư cánh chim khuất ngàn, như cánh chim khuất ngàn Mắt Lệ Cho Người Tình, Từ Công Phụng On the sleepless nights and the gramophone of old age and pains and tears and sufferings keeps on pouring out these soft, sorrowful tunes into […]

#conversation starter

#conversation starter

You asked me over the phone if I had been well, and if I had been able to get over my eating disorder. You didn’t specify exactly which type of eating disorder because we both know better than diving deep into the matter at hand. I asked you about your loneliness, your job as a […]

Dancing

Ta ghì cho tan vỡ trái tim này Cho người ăn chơi nhíu đôi lông mày Ta cười cho xanh ngát kiếp lưu đầy Cho người vũ nữ khóc tấm thân gầy. Chưa nói yêu nhau mà lòng đã đau Chưa nói mê say mà tình đã bay Chưa biết môi em mà hồn đã […]

#stay

#stay

Please stay, I say as I look out of the window. The shadow of death is glooming over the both of us, and many other like us. Please stay, I repeat, Because once you go out, I don’t even know when you will be back, or whether you will be back at all. Please stay, […]